AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

Descarregar i enviar amb la resta de documentació

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA-MARXAR SOL

🚶‍♀️🚶‍♂️ tots els i les menors d'edat hauran de portar autorització tant per marxar sol/a com si el/la recollirà una persona diferent a la mare/pare/tutor-a

AUTORITZACIÓ GENERAL SORTIDES

🧍‍♀️🧍‍♂️ sortides setmanals planificades

AL·LÈRGICS - Informe mèdic

👨‍⚕️👩‍⚕️

AL·LÈRGICS-Pla personalitzat

DIABETIS - Informe mèdic

👩‍⚕️👨‍⚕️

DIABETIS - Pla personalitzat