DADES GENERALS

 • DATES 2021:
  • 28 de juny al 30 de juliol
  • 02 al 13 d'agost (reduït)
  • 30 d'agost al 10 de setembre
 • LLOC: IES Salvador Seguí, c/Pont del Treball 15/c/Santander 7. Barcelona (08020)
 •  RESERVA DE PLAÇA I INFORMACIÓ: del 06/04 al 14/05 de 2021 50,00€/70,00€ (germans) Les famílies que demanin beques no han de fer cap pagament en aquest concepte

 • INSCRIPCIÓ DEFINITIVA: De l’1/06 a al 05/06 de 2021

 •  ACTIVITATS HOMOLOGADES: CAMPANYA DE VACANCES 2021 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

 • BEQUES I AJUTS